Loading

 UnCUT – ung filmproduktion

UnCUT – ung filmproduktion (UnCUT) ger dig möjlighet att genomföra ditt filmprojekt helt utan kostnad. Genom oss får du tillgång till professionell filmteknik, redigeringsmöjligheter, support, handledning, utbildning och stöd. UnCUT förverkligar ungdomsdrivna projekt och ger unga filmskapare en möjlighet att utan krav på resultat få testa sina idéer och utveckla sitt kunnande.

Utrustning och support för unga filmare. UnCUT – ung filmproduktion är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Solna stad.

UnCUT – ung filmproduktion ger förutsättningarna till ett kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser. Att utifrån bästa möjliga villkor få kunna säga eller visa det man vill med filmen som medium. Därför arbetar vi med målsättningen att alltid erbjuda utrustning och hjälp utifrån den nivå du själv befinner dig på. Oavsett förkunskaper. En förutsättning för detta är att tekniken inte ska sätta några gränser för skapandet, varför vi tillhandahåller såväl enklare kameror och videoredigering, som den mer avancerade filmutrustningen.

Verksamhet

UnCUT – ung filmproduktion riktar sig till dig som ung filmskapare från sexton år och uppåt.
Under 2016 stöttade UnCUT 171 ungdomsdrivna filmprojekt med drygt 1100 aktiva deltagare, varav 49% tjejer och 50% killar. Projekten involverar ofta fler ungdomar och många ungdomar återkommer eller stannar kvar i nya projekt, vilket inte syns i statistiken.

UnCUT – ung filmproduktion drivs av Solna Ungdomscafé, en del av Solna stad. Solna Ungdomscafé är en öppen mötesplats med skapande och lärande ungdomsdrivna verksamheter från nionde klass och uppåt. I verksamheter som musikproduktion, textil och design, DJ, film, arrangemang, Ung Företagsamhet, internationella utbyten, caféutbildning med mera, får ungdomar möjligheter att förverkliga sina idéer, bredda sina kunskaper, samt knyta nationella och internationella kontakter.

En unik verksamhet

Verksamheten är unik genom att den ger förutsättningarna för ett ungt, fritt och kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser.

Verksamheten är unik genom att den utan kostnad ger unga filmskapare förutsättning att få berätta sina historier utan krav på tidigare kunskap eller erfarenhet.

Verksamheten är unik genom arbetet med att minimera och ta bort de hinder som idag försvårar för många unga filmare att få genomföra sina projekt. Därigenom utmanas rådande arbetssätt och normer i filmbranschen och nya vägar till berättande och skapande växer fram.

Teknik, support och handledning

Behöver du låna utrustning eller få support och stöd i ditt filmprojekt, så kan du vända dig till oss. Utan krav på kunnande eller resurser tillhandahåller vi den teknik som krävs för att du ska kunna producera din film. Vi ger dig det stöd du behöver för att använda dig av professionell utrustning.


uncutfilm.se

UnCUT på sociala medier

Hemsida: uncutfilm.se

Kontakt

Gelbgjutarevägen 9
171 48 Solna
08-746 33 17
Email: info@uncutfilm.se
Url: www.uncutfilm.se