Loading

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben är en mötesplats för dig som har någon form av funktionsnedsättning och är från 15 år och uppåt. Vi har ett program som besökarna har bestämt samt är med och håller i tillsammans med en fritidsledare. Det är en öppen verksamhet vilket innebär att du kommer och går hur du själv vill.

Om du har behov av personligt stöd
är det viktigt att du har med dig en ledsagare
när du besöker Torsdagsklubben.

Torsdagsklubben träffas varje torsdag på Hannebergsparken
mellan kl. 18:30-21:00
om inget annat anges.

Hannebergsparken

Kontakt

Hannebergsgatan 27B
Tel: 08 – 746 39 05
Tid: Torsdagar 18.30-21.00
www.facebook.com/torsdagsklubbensolna