Loading

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben är en träffpunkt för barn och ungdomar med funktionsvariationer
i åldern 10-15 år. Onsdagsklubben är öppen onsdagar klockan 18:30 – 20:30.
Platsen är Hannebergsparken.

Varje onsdag finns det en särskild aktivitet på programmet. Det kan vara allt från keramik till idrott.
De flesta barn och ungdomar klarar av att delta i aktiviteterna utan extra stöd medan andra kan behöva ledsagare. Besökarantalet varierar mellan 10 till 25.
De fritidsledare som arbetar på onsdagsklubben är personal som dagtid arbetar på olika fritidsanläggningar i Solna.

För dig som har fyllt 15 år finns Torsdagsklubben.

Kontakt

Hannebergsgatan 27B
Tel: 08 – 746 39 05