Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer besökte torsdagsklubben.
Ungdomarna är på gång och bilda en förening och Frida och Marwa jobbade med ungdomarna fram föreningen SAJZ med stadgar och mål.

Föreningen Sajz ordförande Johanna syns i mitten på bilden.
Mer om föreningen Sajz kommer under 2018.