David som spelar gitarr i bandet “The Reckless State” tipsar om sin favoritbok – 1984 av George Orwell.

1984: Nitton åttiofyra (originaltitel: Nineteen Eighty-Four) är en roman av den brittiskeförfattaren och journalisten George Orwell (Eric Blair), som skrevs 1948 och publicerades den 8 juni 1949. Romanen handlar om ett samhälle styrt av en oligarkisk kommunistisk diktatur. Provinsen Airstrip One (före detta Storbritannien) i landet Oceanien är i ständigt krig, är under konstant övervakning av regeringen, och med hjärnkontroll av allmänheten. Oceanien styrs av ett politiskt parti som går under namnet “Partiet”. Individen är alltid underordnad staten, och det är delvis den filosofin som gör att Partiet kan manipulera och kontrollera människorna. I Sanningsministeriet är protagonisten Winston Smith en tjänsteman som ansvarar för att bevara Partiets propaganda genom att ändra historien för att visa att Partiet alltid har rätt och är allvetande. Hans torftiga tillvaro desillusionerar honom till den grad att han vill göra uppror mot Storebror. Från 1984 har vi bland annat fått uttrycket “Storebror ser dig” (Big Brother is watching you).

Sedan romanen publicerades 1949 har många av dess termer och koncept, som storebrorssamhälle, dubbeltänk, krimtänkoch nyspråk samt minneslucka blivit samtida vardagsspråk. Dessutom populariserade romanen adjektivet Orwellska, som syftar till lögner, övervakning och manipulering av det förgångna för att föra en totalitär agenda. 1998 placerade Modern Library 1984 på plats 13 av de 100 bästa romanerna från 1900-talet.