I år föll valet på Nellie Stoltz och Julia Lichtenstein.

Nellie Stoltz

Pågående arbete 2018
Format: 84x106x135 cm
Blandade material

Jag arbetar intuitivt med material. I det här verket har färg varit ett lika viktigt material för mig som lergodsleran, konstruktionens olika vinklar, armering i form av halm, hönsnät och chamotte, rullarna och sprödheten i pappret. Det intresserar mig att materialen jag använder kan ha direkta kopplingar till många människor. Materialet är både något bestämt, något konkret och samtidigt laddade med mänsklighetens och konstens historia. Jag har låtit det fysiska arbetet och slitet med materialet vara mitt verktyg för att uttrycka en strävan. Processen har lämnat spår. Spåren är viktiga delar, både de avsiktliga och oavsiktliga.

Julia Lichtenstein

Beit Olam (a permanent home) 2017
Installation med stenar

Jag arbetar med objekt och storskaliga installationer för att utforska ett materials förmåga att frammana en viss förnimmelse. Mitt arbete tar avstamp ur personliga erfarenheter som jag sedan försöker hitta ett materialet och en form för. Jag intresseras av hur ett verk, genom sina sensoriska och symboliska egenskaper kan laddas med inre motsättningar och på det sättet slunga betraktaren genom en vidd av känslor. Min process fokuserar vanligtvis på research och verken innehåller ofta historiska, religiösa och konstnärliga referenser.