Detta är vad som händer på UngdomsTorget under påsklovsveckan.  Välkomna!

UngdomsTorget
Bagartorpsringen 50-52
170 65 Solna
08-746 39 11.