Välkomna till animationsworkshops

i samarbete med Storytelling Without Borders
på UnCUT – ung filmproduktion

Projektet riktar sig till nyanlända barn och ungdomar.
Vi kommer att hitta på berättelser
och med hjälp av lättanvänd teknik göra stopmotion-filmer.

Workshopsen kommer att hållas två lördagar,
den 17 och 24 mars mellan kl. 13.00-16.00.

Workshopsen är gratis och du är välkommen att delta
under en del av workshopen eller hela.
Adressen är Gelbgjutarevägen 7 i Solna.

Här kan du se filmer som gjorts under tidigare workshops och få inspiration:
http://storytellingwithoutborders.com

Om Du har frågor, ring Sofia på telefonnummer 073-612 69 67

Welcome to animation workshops

in collaboration with Storytelling Without Borders
at UnCUT – ung filmproduktion

The project is aiming towards newly arrived children and youth.
We will tell stories and, with the help of easy-to-use technology,
make stop motion movies.

The workshops will be held two Saturdays,
17th and 24th of March between 13:00 to 16:00.

The workshops are free of charge and you are welcome to attend
part of the workshop or throughout the whole.
The address is Gelbgjutarevägen 7 in Solna.

Here you can watch films made during previous workshops and get inspired:
http://storytellingwithoutborders.com

If you have questions, call Sofia at 073-612 69 67

UnCUT – ung filmproduktion
Gelbgjutarevägen 7
171 48 Solna

Telefon: 08-746 33 17
e-post: info@uncutfilm.se

Ett samarbete mellan

Storytelling Without Borders

UnCUT - ung filmproduktion