Storm Dunder & Alva Underdal

Välkomna på vernissage för Storm Dunder & Alva Underdals konstinstallation CLOSED på RÅMATERIAL i Black Sheeps lokaler den 1 februari kl 18.00.

Closed är en konstinstallation som med hjälp av olika konstnärliga medel bearbetar temat kommunikation. Utställningen är uppdelad i tre delar, varje del en idé, en fråga.

O S A https://www.facebook.com/events/1161678093935505/