Under våren har vi på Kurage en önskan att starta upp en ny popkör för ungdomar. Fokus ligger på att hitta en repertoar med sånger antingen skrivna och/ eller framförda av kvinnor. Vi kommer varva stämsång med sångteknik och övningar som kommer finnas på nätet att ladda ned om en vill öva mer hemma.
Då alla stämmor kommer finnas inspelade så behöver en inte kunna läsa noter för att kunna öva hemma emellan körrepen.

Körmedlemmarna kommer ha stort inflytande när det gäller vilka låtar kören ska sjunga och om det finns något speciellt när det gäller sångteknik som en vill lära sig mer om. Om viljan finns kan vi sedan jobba för att kunna framföra vår repertoar på en konsert eller liknande.
Kören leds av Malin Stensson, utbildad sångerska och showartist på Performing Arts School i Göteborg.