Typsnittet till RÅMATERIALs nya logga har sin utgångspunkt i Blå Kulla, Solna. My Longley personen bakom typsnittet beskriver processen av tillblivelsen så här:

¨Typsnittet som jag kallar Hagalund är mitt kandidatarbete från Grafisk Form på Konstfack 2017. Tiden för kandidatarbetet bodde jag i Hagalund vars arkitektur hade stor inverkan på mig, såpass att jag lät området fungera som ingång när jag ritade ett nytt typsnitt. Hagalund, eller Blåkulla är ofta anklagat för att vara en opersonlig plats men mer än fyratusen personer bor där och präglar den. Vad kan vara mer personligt än ett hem? De blå höghusen är till synes identiska, men i varje fönster finns ett uttryck för personlighet. Gardiner, spetsar, tygsjok eller kanske en sned persienn. Jag översatte och använde formerna i typsnittet som är min hyllning till platsen.¨

My Longley
Är född i Finland, 1986.
cargocollective.com/mylongley​

RÅMATERIAL
Konstavdelningen på Black Sheep i Hagalunds arbetsplatsområde.
blacksheep.nu