Under hösten har fyra ungdomsledare börjat spåna på en nytänkande och normkritisk mötesplats där unga kan förverkliga sina idéer och drömmar.  Med inspiration från andra hypeade verksamheter för unga i Sverige satsar vi nu på en mötesplats där mänskliga rättigheter och ungas egna engagemang står i fokus.

På Membran kan du följa våra uppdateringar. Håll ögon och öron öppna och sprid ordet!