RÅMATERIAL på Black Sheep presenterar två ateljéstipendiater i samarbete med Gerlesborgsskolan.

David Roos och Linnea Lindberg skall husera i RÅMATERIALS lokaler under hösten 2017 och våren 2018.

Båda har precis avslutat en konstnärlig utbildning på Gerlesborgsskolan i Stockholm och får nu möjlighet till både en ateljévistelse och utställning i RÅMATERIALS regi. Båda är utvalda för sitt intressanta arbete och stipendiet avser främja deras möjligheter för fortsatt konstnärligt arbete.

David Roos
Född 1996

“Brus”. Format 2.5×3.5m material: Tusch och papper.

“Fragment”. Tusch och papper.

​Arbetar med teckning, collage. En utforskande process kring uppbyggnad och nedbrytning av abstrakta bilder.

Syntetiskt- Organiskt
Tvättat- Orent
Skärpa- Brus
Digitalt- Analogt
Mikro-Macro

Linnea Lindberg
Född ​1993

“It’s in my blood -Nya landskap”
Material: Ljud och text​

 

“Future Perfect”
​Material: Diaprojektion av av bildbehandlade 3D-renderingar och fotomontage

 

“Sun in an empty room”
Format: 101x92x22 cm
Material: Ramar, trä, metall, gips

“Jag arbetar med alla tänkbara tekniker, men är alltid intresserad av material och rum. Det är den röda tråden när jag rör mig mellan text, skulptur, ljud och foto.
Jag tänker mycket på samhället. Arkitektur, stadsplanering och ekonomiska system är ämnen som ligger mig nära i mitt skapande. Det finns en politisk och teoretisk bakgrund till det jag gör, men jag är i första hand intresserad av de existentiella aspekterna av frågorna. Hur är det att finnas i världen så som den ser ut idag?
Grundstenen i min konst är ett intresse för föremål och människor. Resten utvecklas därifrån.”