Fritidsenhetens integrationsprojekt för nyanlända ungdomar.

Genom att erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter på våra anläggningar hoppas vi kunna möjliggöra för våra nyanlända unga att få nya kamratrelationer med etablerade unga i samma ålder.
Vi ser att ett kursutbud kompletterar vår öppna fritid på ett bra sätt. Här får man chansen att lära sig nya saker från nybörjarnivå för att sedan kunna ta del och få ut mer av sin fritid med ny kunskap och nya vänner.

Detta skapar en chans för nya Solna invånare, besökare att få ta del av hela Solna KFF´s utbud.
Alla aktiviteter är gratis, bara att anmäla sig eller dyka upp på anläggning så hjälper personal dig vidare.

Ta del av innehållet genom att klicka här