Solna Stad satsar på en ny ungdomsmötesplats i Järva Staden.
 
Ungdomsmötesplatsen kommer vara belägen i den nya Raoul Wallenberg Skolan.
Det råder spännig och iver idag då planerar pågår för denna stora satsning på ungdomar i Järvastaden.
Att starta upp något nytt är alldeles speciellt och det måste vara 13 år sedan planerna för Solna Ungdomscafé
drogs och 11 år sedan projektet Black Sheep såg dagens ljus. -Så man kan kort och gott säga att det är inte varje dag vi smäller upp en ny ungdomsmötesplats.
 
Att husera sin verksamhet i en Skola vid namn Raoul Wallenberg förpliktigar.
Det är med stolthet vi tar denna utmaning. Precis som Skolans egen tydlighet kring värdegrundsarbete vill vi inom enheten barn & ungdom skapa ett forum för unga
att lära sig mer och arbeta i kring demokratifrågor och människors lika värden. Vi ser ett aktivt arbete framför oss kring internationella projekt med mål att stärka våra besökare till aktiva samhällsmedborgare.
 
Vi skall genom denna plats möjliggöra och öppna ögonen för den värld som väntar där ute. Våra besökare skall få växa med ansvar och vi som personal skall vattna den goda intentionen.
På denna plats som ännu inte fått sitt namn skall kul faktorn vara hög. Lokaler, personal och aktiviteter skall bidra till skapande, dialog och förståelse.
 
Vi skall tillsammans med Byggherre Järvastaden AB och Skolan erbjuda en trygg och välkomnande plats. Våra ungdomsledare skall vara inspirerande,medvetna och arbeta aktivt
För att vara en tydlig och trygg aktör i området.
 
Ni kan vänta er ett attraktivt och färgstarkt utbud inom kort!
Vi syns till hösten 2017!