De två sydafrikaner, som redan i unga år fastnade för Rodriquez’ musik, berättar här hur det hela startade en gång i tiden. Där den Oscarbelönade dokumentären Searching for Sugar man med sin säregna ton fångar in essensen, lämnar boken en detaljerad bild av hur en artist lyfts upp ur glömskan och äntligen får sin välförtjänta uppmärksamhet. Sixto Rodriquez framstår som en komplex människa med starka och svaga sidor. Tyvärr saknar historien ett mer personligt perspektiv eftersom de två författarna valt att berätta sett utifrån i tredje person.