Sven-Harrys konstmuseums stora utställning med verk av solnakonstnären Olle Olsson Hagalund har blivit en av de mest besökta i muséets historia. Recensionerna har överlag varit uppskattande och utställningskatalogen har fått nytryckas när den sålt slut. Söndagen den 7 februari är sista chansen att se utställningen.

Utställningen på Sven-Harrys konstmuseum har underrubriken “En färgstark romantiker” och är en av de mer omfattande hittills med verk av solnakonstnären. En del verk i utställningen är lånade från privata samlingar och har sällan eller aldrig visats offentligt. Många tavlor och föremål är lånade från Olle Olsson Hagalundmuséet i Solna, som stänger och rustar upp under utställningsperioden.

Läs mer om utställningen på Sven-Harrys konstmuseums hemsida